Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Opetus- ja koulutusala

Jaa tämä artikkeli

Opetus- ja koulutusala

Opetus-, koulutus- ja kasvatustyö antaa tietoja ja taitoja eri elämänalueille. Opetusala jakautuu yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Opetustehtävien lisäksi alalla on myös esimies- ja johtotehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä.

Opetus- ja koulutusalan näkymät

Opetus- ja koulutusala työllistää yhteensä koko maassa noin 165 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat. Kymenlaaksossa toimiala työllistää noin 3 300 henkilöä. Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu myös koulutuksesta. Etenkin lastentarhanopettajista, erityisopettajista ja ammatillisen koulutuksen opettajista on pulaa jatkuvasti. Väestökehityksellä, eläköitymisellä, muuttoliikkeellä ja jatkuvan oppimisen painoarvon kasvulla on suuria vaikutuksia opettajatarpeisiin lähivuosina. Ammattibarometrista saat tarkempaa informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Opetuksen kansainvälistyminen

 • Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy

 • Virtuaalisuus, digitaalisuus, pelillisyys

 • Oppilaslähtöinen oppiminen

 • Joustava koulutus, jatkuva oppiminen

 • Koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisääminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Monialaiset pedagogiset taidot
 • Monitaustaisten ja monenlaisten lasten ja ryhmien opetustaidot

 • Digipedagogiset taidot, digitaalisten työkalujen soveltamiskyky

 • Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön osaaminen

 • Oppimisvaikeuksien sekä ohjauksen ja tuen tarpeen tunnistaminen, erityispedagoginen osaaminen

 • Oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen

 • Työssäoppimisen kehittäminen