Kymenlaakso ennakoi

Opetus- ja koulutusala

Jaa tämä artikkeli

Opetus- ja koulutusala

Opetus-, koulutus- ja kasvatustyö antaa tietoja ja taitoja eri elämänalueille. Opetusala jakautuu yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Opetustehtävien lisäksi alalla on myös esimies- ja johtotehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä.

Opetus- ja koulutusalan näkymät

Koko maassa opetus- ja koulutusala työllistää noin 100 000 henkilöä. Kymenlaaksossa koulutus työllistää noin 3000 henkilöä. Heistä valtaosa työskentelee julkisella sektorilla. Yksityisen sektorin koulutusalan liikevaihto maakunnassa oli vuonna 2017 noin 20 miljoonaa euroa. Alan toimipaikkoja maakunnassa on yli 200. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on pääosin tasapainoinen. Erityisopettajista, ammatillisen koulutuksen opettajista ja lastentarhanopettajista on kuitenkin pulaa (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).

Opetus- ja koulutusalan merkitys tulee luultavasti tulevaisuudessa kasvamaan. Tämä on seurausta siitä, että Suomi pyrkii tekemään koulutusosaamisesta vientituotteen sekä siitä, että aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen rooli kasvaa. Samalla alaa uudistetaan niin uusien pedagogisten menetelmien kuin digitalisaation kautta. Yritysten panostus jatkuvaan oppimiseen lisää koulutuspalveluiden tarvetta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kansainvälisyys
 • Syrjäytyminen
 • Virtuaalisuus etäopetuksen työkaluna
 • Personoitu oppiminen
 • Projektipohjainen oppiminen
 • Digitalisaatio niin oppimisvälineenä kuin oppimisen kohteena
 • Pelillistäminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Monialaiset pedagogiset taidot
 • Tuotteistaminen
 • Kielitaito
 • Monikulttuurisuustaidot
 • Innostamis- ja motivointikyky
 • Tiedon arviointitaidot
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
 • Tietotekninen osaaminen osana useimpia työtehtäviä
 • Verkostoituminen


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.