Kymenlaakso ennakoi

Rakennusala

Jaa tämä artikkeli

Rakennusala

Rakennusala rakentaa ja korjaa asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tiloja ja rakennuksia. Rakennusala mahdollistaa muiden alojen toiminnan liikenne-, vesihuolto- ja energiahuoltoverkon rakennuttamisen ja ylläpitämisen kautta.

Rakennusalan näkymät

Rakennusala työllistää erityisesti pienyrittäjiä, ja Kymenlaaksossakin toimii noin 1200 rakennusalan yritystä, jotka työllistävät noin 4200 työntekijää. Alan yrittäjien ja työllisten määrä on Kymenlaaksossa ollut 10 vuoden jaksolla laskeva. Vuosivaihtelu on kuitenkin ollut huomattavaa, ja työllisten määrä on noussut vuosina 2016­–2017.

Rakennusala on hyvin riippuvainen talouden suhdanteista. Maakunnan lähiajan työmarkkinatilanteen tarkastelu osoittaa, että rakennusalan työmarkkinatilanne on tasapainossa (katso tarkemmin ammattibarometri.fi). Alan kausiluonteisuuden ja huomattavien työvoimatarpeessa tapahtuvien vaihteluiden vuoksi ulkomaalaisen työvoiman käyttö on yleistä. Tämä luo osaltaan alalle kieli- ja kulttuuriosaamisen tarvetta.

Tulevaisuudessa alalla ennustetaan korjausrakentamisen korostuvan kasvukeskusten ulkopuolella maaseudun rakennuskannan jäädessä vajaakäyttöön. Kymenlaaksossa tämä tarkoittaisi uudisrakentamisen keskittymistä Kotkaan ja Kouvolaan. Yksi maakunnan tulevista suurista rakennusprojekteista onkin Kotkan Kantasataman alue. Alueelle on määrä nousta tapahtumakeskus ja Xamkin uusi kampus. Kampuksen rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2021.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Puurakentamisen yleistyminen luo tarvetta tuotekehitysosaamiselle

 • Energiatehokkuus
 • Elinkaariajattelun yleistyminen
 • Haasteena eläkkeelle siirtyvien ammattilaisten erikoisosaamisen korvaaminen
 • Kiinteistöautomaation yleistyminen
 • Uudisrakentamisen keskittyminen kasvukeskuksiin

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Digitalisaatioon liittyvä osaaminen
 • 3D-mallinnus
 • Ympäristöosaaminen
 • Energiaosaaminen
 • Ääriolosuhteisiin varautumiseen liittyvä osaaminen
 • Automatiikkaosaaminen
 • Kielitaito ja kulttuuriosaaminen
 • Projektinhallintataidot
 • Työturvallisuus

Aiheeseen liittyviä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.