Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Rakennusala

Jaa tämä artikkeli

Rakennusala

Rakennusalalla rakennetaan ja korjataan asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tiloja sekä rakennuksia. Rakennusala mahdollistaa muiden alojen toiminnan liikenne-, vesihuolto- ja energiahuoltoverkon rakennuttamisen sekä ylläpitämisen kautta.

Rakennusalan näkymät

Rakennusala työllistää Kymenlaaksossa noin 4 000 työntekijää. Rakennusala on riippuvainen talouden suhdanteista. Rakennusalan suhdanneryhmä (VM) ennustaa rakentamisen määrän kasvavan vuonna 2022 1–3 prosenttia. Seuraavana vuonna rakentamisen arvioidaan vähenevän 1–3 prosenttia. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan lähivuosina parin prosentin vakaata vauhtia. Maa- ja vesirakentaminen kasvaa vuonna 2022 pari prosenttia ja vähenee hieman seuraavana vuonna. Riski ennustettua heikommasta kehityksestä on olemassa (etenkin jos Venäjän hyökkäyssota pitkittyy). Suurimpia uhkatekijöitä ovat raaka-aineiden kallistuminen ja saatavuus. Riippuen etenkin EU-sääntelystä korjausrakentamisen merkitys voi kasvaa ennakoitua enemmän.  Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Digitalisaatio 

 • Kiinteistöautomaation yleistyminen, älykäs koti

 • Elinkaariajattelu, esteettömyys

 • Ympäristö- ja energiaystävällinen rakentaminen, nollarakentaminen

 • Asumisen monipaikkaistuminen

 • Asumisen toiminnallisuus, muunneltavuus korostuu

 • Arjen luksus asumisessa

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Laadunhallinta ja –varmistus (sis. dokumentointi), rakennus- ja rakennepiirustusten lukeminen

 • Rakennuksen tietomalli –osaaminen, 3D-mallinnusosaaminen

 • Ympäristö- ja energiaystävällinen rakentaminen, nollarakentaminen

 • Purkuosaaminen, rakennusjätteiden materiaalivirrat ja kierrätys, ylijäämämateriaalien hyödyntäminen, uusiomateriaalien käyttö

 • Puurakentaminen, tila- ja suurelementtien hallinta

 • Työnjohto, rakennesuunnittelun osaajat

 • Korjausrakentaminen, rakennusterveysosaajat, kuntotarkastajat, kosteusvaurio-osaajat

 • Sisäilmaan liittyvä osaaminen, tilan alipaineistuksen hallinta, pölyttömyys

 • Uudistuvan talotekniikan osaaminen, älykäs rakentaminen

 • Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasennuksen osaaminen, maalämpötekniikkaan liittyvä osaaminen, energiaresurssien hyödyntäminen (rakennukset energianjakajina)

 • Kiinteistönhoitoalalla automaatio, laitteiden ja koneiden huolto

Aiheeseen liittyviä liitetiedostoja