Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Kymenlaakson rahoitusasema heikkenemässä uuteen maakuntaan siirryttäessä

Hallitus julkaisi 22.12.2016 rahoituslakiluonnoksen mukaiset maakuntien rahoituslaskelmat. Laskelma kuvaa maakuntien rahoituksen tasoa ja muutosta suhteessa lähtötasoon vuoden 2016 tasossa arvioituna. Laskelmissa käytetään vuoden 2016 maakuntajakoa.

Laskelmien mukaan Kymenlaakson maakunnan soten ja pelastustoimen nettomenot ovat siirtymän jälkeen vuonna 2024 vuoden 2016 tasoa heikommat 48 €/asukas. Muita menettäjämaakuntia näyttävät olevan Pohjanmaa, Etelä-Savo, Uusimaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa.

Rahoitusjärjestelmämuutokset edellyttävät muutoksia Kymenlaakson palvelurakenteessa ja -prosesseissa. Tähän on prosessien ja rakenteiden uudistamistyössä ryhdytty varautumaan, koska rahoitusmuutokset ovat olleet tiedossa.

Hallitus julkaisi 21.12.2016 laskelmat sote- ja maakuntauudistuksen kuntatalousvaikutuksista. Kymenlaakson kuntien yhteenlaskettu vaikutus on siirtymän jälkeen vuonna 2023 on nykytilaan verrattuna asukasta kohti -47 €.

alueuudistus.fi – sivustolta kootut Kymenlaakson tiedot löytyvät tästä.