Luovien alojen Osaamisen aika -tilannekuvafoorumi 9.2.2022

Kaakkois-Suomessa on menossa myös luovien alojen Osaamisen aika -prosessi. Seuraava tilannekuvafoorumi on 9.2.2022 klo 16-18. 

Tilannekuvafoorumit ovat kahden napakan tilaisuuden prosessimainen kokonaisuus, jossa luodaan jaettu käsitys alueen tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöistä. Tavoitteena on synnyttää alueen toimijoille yhteinen vuorovaikutteinen tilannekuva, jossa luovien alojen yritysten toimintamahdollisuudet kasvavat ja ko. yritykset lisäävät monialaisessa yhteistyössä alueen elinvoimaa. Tutustut toisiin, jaat sekä saat uutta tietoa ja ymmärrystä toimintasi kehittämiseen, mahdollisuuksien oivaltamiseen ja osaamisen uudistamiseen. Ensimmäinen tilaisuus 8.12.2021 kokosi yhteen 56 Kaakkois-Suomen toimijaa eri sektoreilta - vielä ehtii tulla mukaan!

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta. Ohjelma ja osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

  • Osumia: 23

Sitran selvitys: Heikot signaalit 2022 – tarinoita tulevaisuuksista

Edessä ja käsillä on suurempia muutoksia kuin haluamme ihmiskuntana myöntää. Elämme postnormaalia yllätysten aikaa, jolloin vanhat näkemykset tulevaisuudesta eivät enää auta ratkaisemaan tämän hetken haasteita. Tarve heikkojen signaalien paremmalle huomioinnille ja hyödyntämiselle sekä niiden käytölle tulevaisuusajattelun avartamisessa on vain kasvanut muutamassa vuodessa. 

Heikot signaalit auttavat ajattelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia: 1) tunnistamaan ja haastamaan tulevaisuusoletuksia ja siten avartamaan omaa käsitystä siitä, mitä kaikkea voi tapahtua tulevaisuudessa, 2) sisäistämään yllätyksellisempiä kehityskulkuja ja pohtimaan asioita oman elämän, työn tai yhteiskunnan kannalta sekä 3) tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, tapoja vaikuttaa ja nupullaan olevia kehityskulkuja, joita haluaa vahvistaa – ja siten rakentamaan parempia tulevaisuuksia yhdessä. 

Sitran uusi julkaisu Heikot signaalit 2022 – tarinoita tulevaisuuksista -selvitys sisältää kokoelman aikamme kannalta mielenkiintoisia heikkoja signaaleja, lyhyitä signaalien pohjalta kirjoitettuja tulevaisuustarinoita sekä työkaluja heikkojen signaalien käyttämiseen.

  • Osumia: 28

Toimialaraportti: Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa

Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.
 

Luonnontuotealan kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisesti pohjautuu kasvaviin trendeihin, kuten luonnonmukaisuuteen, vastuullisuuteen, turvallisuuteen, ekologisuuteen, terveellisyyden tavoitteluun, pohjoismaisuuteen ja arktisuuteen. Koronapandemia on vahvistanut luonnontuotealan kasvuun liittyviä trendejä. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten trendikkyys lisää luonnontuotteiden ja luontomatkailukohteiden kiinnostavuutta, sanoo toimialapäällikkö Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY-keskuksesta.


Luonnontuotealan yritysten ja luonnontuotteita liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 saakka, mutta koronavuonna 2020 yritysten kokonaisliikevaihto laski hieman. Alan liikevaihtoa painoi erityisesti matkailun ja hyvinvoinnin palveluiden ja tuotteiden liikevaihdon lasku.
 

Luonnontuotealan kasvua rajoittaa raaka-aineen riittävä ja tasalaatuinen saatavuus. Suomen vahvuudet luonnontuotteiden tuottajamaana löytyvät laajoista keruualueista, raaka-aineiden erinomaisista ravintoarvoista, luotettavasta alkuperästä sekä toimitusvarmuudesta. Digitalisaatio ja alustatalous mahdollistavat uudentyyppisen verkottumisen ja liiketoiminnan. Luomu on keino luoda lisäarvoa luonnontuotteille.
 

Luonnontuotealalla tarkoitetaan luonnonmarjoihin, -sieniin ja yrtteihin sekä muihin luonnontuotteisiin liittyvää toimintaa, kuten raaka-aineen talteenottoa luonnosta sekä sen jatkojalostusta ja kauppaa. Luonnontuotealan yrittäjyyttä voidaan harjoittaa esimerkiksi raaka-ainetuotannossa ja elintarvikealalla. Tärkeitä yritysten toimialueita ovat myös luonnon arvoaineiden eli kemiallisten yhdisteiden hyödyntäminen hyvinvointi-, kosmetiikka-, lääke- ja kemianteollisuudessa ja matkailualalla. Luonnontuotealaan kuuluvat myös alan koulutus, neuvonta, kehittämistyö ja tutkimus.
 

Katso luonnontuotealan toimialaraportti täältä

  • Osumia: 92

Kymenlaakson ennakointinyrkin kehittämispäivä 24.11

Lisakuvat:
  • images/2411_Ennakoinnin_kehittmispiv.jpg

Kymenlaakson ennakoinnin toimijat järjestivät yhteisen kehittämispäivän Anjalan nuorisokeskuksella 24.11. Innostavassa ja erittäin rakentavassa päivässä käytiin läpi tehtyä itsearviointia ja sen pohjalta mietittiin kehittämiskohteita vuodelle 2022 mielenkiintoisen suunnittelupelin avulla. Lisäksi mietittiin erilaisia tapoja benchmarkata muiden ennakoinnin toimijoiden toimintaa ja löytää uusia verkostoja. Löydettyjä toimenpiteitä tullaan esittelemään ennakointiryhmälle seuraavaksi 2.12.2021.

Ja tämä kaikki tehtiin tietenkin terveysturvallisesti, kuten kuvasta näkyy :-)

  • Osumia: 126


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.