Hyvää kesää ennakoinnin ystäville!

Kesäkuussa etätöissä olemme saaneet kokea ennätyksellisiä helteitä. Toivotaan hyviä kesäkelejä heinäkuullekin, kun valtaosa suomalaisista viettää kesälomiaan! Kymenlaakson ennakointi toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista kesälomaa. Laiturin nokkaan suosittelemme Sitran ennakoinnin podcasteja. Kymenlaakson ennakoinnin työstämisen pariin palataan taas elokuussa!

Hyvää kesää!!!!

 

Tulosta

Tutustu Mille Väestölle? -selvityksen julkistustilaisuuden materiaaleihin

Sitran 10.6.2020 pitämään tilaisuuteen osallistui yli 300 väestönkehityksesta ja tulevaisuuden koulutustarpeesta kiinnostunutta kuulijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuus oli erittäin mielenkiintoinen ja suosittelen lämpimästi tutustumaan materiaaleihin, mm. verkkopalveluun. Aihe herätti runsaasti keskustelua ja ajatuksia Zoomin chatissa sekä Twitterissä aihetunnisteilla #väestöselvitys #osaamisenaika.

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen Sitran verkkosivuilta

Tilaisuuden esitysmateriaali

Osallistujien chat -ajatuksia

 

Mille väestölle? - uutinen, julkaisu ja verkkopalvelu

 

Merkitse jo kalenteriisi alkusyksyn keskustelutilaisuudet koulutusasteittain:

  • 19.8. Perusopetuksen oppilaiden määrä vähenee – Miten tasavertainen oppiminen järjestetään tulevaisuudessa?
  • 2.9. Toisen asteen koulutus keskittyy kasvukeskuksiin – Millaisilla koulutusjärjestelyillä vastataan työelämän osaajatarpeisiin?
  • Syyskuu: Korkea-asteen koulutuksen tarpeet vaihtelevat alueilla – Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja?

Tulosta

Kevään 2020 toimialojen näkymät (TEM) on julkaistu

  

Kaivostoimiala

Koronan vaikutukset kaivosalan yritysten liiketoimintaan ovat olleet vielä toistaiseksi varsin vähäisiä. Kaivostoimintaan on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Kaivoslain uudistus on käynnissä. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lue lisää>

Elintarvikeala

Koronapandemia on vauhdittanut elintarvike- alan liiketoimintaympäristön muutoksia, ja heikentänyt toimialan ennustettavuutta. Koronan leviämisen hidastamiseksi tehdyillä rajoituksilla ja suosituksilla on monia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia elintarviketeollisuuteen ja sen asiakaskuntaan.

Pandemia on kuitenkin nostanut kotimaisuuden arvostusta sekä ymmärrystä ruokajärjestelmämme ja arvoketjuyhteistyön tarpeellisuudesta. Lisäksi se on rohkaisut kehittämään uusia tapoja palvella asiakkaita ja kiihdyttänyt digitaalisuutta sekä verkkokaupan kasvua. Lue lisää>

Matkailu

Vuosi 2019 oli Suomen matkailussa jo neljäs peräkkäinen kasvuvuosi. Maalis-huhtikuun 2020 aikana matkailukysyntä kuitenkin romahti. Lomautettujen ja työttömien määrä matkailualalla on kasvanut merkittävästi. Tukitoimista huolimatta lukuisat yritykset ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Arvioiden mukaan matkailun palautuminen koronakriisiä edeltävälle tasolle kestää ainakin muutaman vuoden. Lue lisää>

Puutuoteteollisuus

Vuoden 2020 alku on ollut haastava puutuoteteollisuudessa. Tammikuun lopussa alkanut metsäteollisuuden työkiista kesti kuukauden ja maaliskuussa Suomessa puhjennut koronaepidemia vaikuttaa laajasti koko puutuoteteollisuussektoriin. Korona-epidemian vaikutukset ovat olleet voimakkaimmat huonekaluteollisuuden puolella, kun taas pehmopaperi- ja pakkausteollisuus näyttävät selviävän ilman suurempia vaikutuksia. Koronaepidemian vaikutukset tulevat kuitenkin heijastamaan voimakkaasti tulevaisuuteen, mutta puutuoteteollisuudessa ollaan toiveikkaina vientimarkkinoiden nopeasta elpymisestä. Lue lisää>

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Koronaepidemia on vaikuttanut monin tavoin sote-palvelualaan. Ennen epidemiaa alan yritysten henkilöstö kasvoi voimakkaasti. Vaikka sote-palveluala on näkyvästi esillä koronaepidemian aikana, on se vaikuttanut myös alan työmarkkinoihin, esimerkiksi lomautukset ovat alalla lisääntyneet. Yksityinen sektori on myös kärsinyt tilanteesta kysynnän painopisteen muuttuessa. Katse kannattaa kuitenkin pitää myös tulevassa, sillä sote-palvelualan kehittämisen tarve ei ole poistunut. Lue lisää>

Uusiutuva energia

Vuonna 2019 uusiutuvan energian käyttöosuus oli 37 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Fossiilisten polttoaineiden käytön osuus oli vastaavasti 38 prosenttia, josta turpeen osuus oli 4 prosenttia. Historiallinen taitekohta, jolloin uusiutuvan energian käyttöosuus ohittaa fossiilisten energianlähteiden käyttöosuuden, tapahtunee tämän vuoden aikana uusien tuulivoima- ja voimalaitosinvestointien käyttöönoton avittamana. Lue lisää>

Tulosta

Kymenlaakson tulevaisuusverstaaseen ilmoittautuminen avautunut!

OSAAVA KYMENLAAKSO 2030  –   KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI

KYMENLAAKSON TULEVAISUUSVERSTAS

HUOM: Tilaisuus on päätetty pitää verkossa (päätös 28.5).

Aika: Keskiviikko 16.9.2020, klo 12-16
Paikka: Verkkototeutus (Zoom)

Tavoite: Hakea keinoja, miten vastataan tuleviin osaamis- ja rekrytointitarpeisiin työnantajien ja oppilaitosten yhteistyöllä. Työnantajien ja oppilaitosten edustajien sekä muiden toimijoiden verkottuminen. Nuorten näkökulman mukaanotto, ”millenniaalien saappaisiin astuminen”.

Lisätietoja löydät täältä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä.

Ohjelman pdf-muodossa löydät tästä.

TERVETULOA!

Tulosta

Kuuntele Ennakointikupla podcasteja

Loistavia ennakoinnin podcasteja kuunneltavana jo vaikka kuinka monta sivustolla https://www.ennakointikupla.fi/ . Mikko Dufva Sitrasta haastattelee ennakoinnin asiantuntijoita Suomesta ja ympäri maailmaa.

Oheinen linkki on lisätty myös Kymenlaakson ennakoinnin linkkilistalle, jotta jatkossakin löydät sivun vaikka nimi unohtuisikin. ;-)

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N