Valtakunnallisen alue-ennakoinnin seminaarin ohjelma on julkaistu!

Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari järjestetään Kymenlaaksossa 26. - 27.8.2021. Seminaari toteutetaan hybrinä. Osallistuminen on mahdollista joko verkossa tai paikan päällä Kouvolassa.

Seminaarin aiheena on tänä vuonna yhteiskuntaa ja yksilöä koskettava turvallisuus. Seminaarissa pureudutaan turvallisuusaiheeseen mm. ilmastonmuutoksen, henkilökohtaisen ja digitaalisen turvallisuuden sekä globaalien trendien valossa. Aihealueisiin meidät vievät valtakunnan ykkösnimet kuten Petteri Taalas WMO:sta, Kari Liuhto Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituuttista, Mika Salminen THL:sta, sekä moni muu nimekäs asiantuntija. Lisätietoja https://ennakointi.kymenlaakso.fi/turvallinentulevaisuus

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Tervetuloa turvalliseen tulevaisuuteen!

Tulosta

Foresight Tuesday 1.6.2021 klo 9-11.00

Tervetuloa Kansallisen ennakointiverkoston Foresight Tuesday –tapahtumaan, jota vietetään pitkän pandemian sävyttämän vuoden jälkeen kesän kynnyksellä! Tilaisuudessa kuulet, millaista analyysia on tehty ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä, sekä mitä tulevaisuustyön saralla on meneillään valtioneuvostossa ja Sitrassa.

Kansallisen ennakointiverkoston kevätjuhla alkaa puheenvuorolla, jossa esitellään tulevaisuusvaliokunnan tilaaman raportin Tulevaisuustiedon lähteillä: analyysiennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä keskeisiä huomioita. Sitran puheenvuorossa kuulet Sitran tekemästä tulevaisuustyöstä ja saat vinkkejä osallisuuden lisäämiseen ja tulevaisuustyön popularisointiin. Tämän jälkeen esitellään ministeriöiden yhteiseen skenaariotyöhön pohjautuvan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osan valmistelun vaiheita, sekä tulevaisuusdialogityötä, jota on tehty erätauko-menetelmällä osana tulevaisuusselontekotyötä.

Tilaisuus järjestetään etänä Microsoft Teamsillä. Ilmoittaudu mukaan torstaihin 27.5.2021 mennessä täällä.

Ohjelma

8.45
9.00
9.05

9.25


9.45
9.55
10.00

10.25

10.40
10.50
11.00


Linjat aukeaa
Tervetuloa, erityisasiantuntija Ines Gullichsen, VNK
Tulevaisuustiedon lähteillä – ennakoinnin haasteet ennakointitiedon tuottamisen ja käytön näkökulmasta, projektiasiantuntija Sanna Ahvenharju, TUTU-keskus
Miten lisätään osallisuutta ja otetaan epäjatkuvuudet huomioon tulevaisuustyössä? johtava asiantuntija Mikko Dufva, Sitra
Pienryhmäkeskustelut
Tauko
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Seuraavien sukupolvien Suomi & ajankohtaista EU-taso ennakoinnissa, tulevaisuusselonteon pääsihteeri Jaana Tapanainen-Thiess, VNK
Tulevaisuusdialogit osana tulevaisuusselontekotyötä, asiantuntija Jenni Lahtinen, VNK
Pienryhmäkeskustelut
Loppusanat, erityisasiantuntija Ines Gullichsen, VNK
Tilaisuus päättyy

Lisätietoja

Lisätietoa tilaisuudesta saat Ines Gullichsenilta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Jenni Lahtiselta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

Tulosta

Invitation: Virtual Briefing on Global Trends with the National Intelligence Council, US, May 19 at 3-4 PM (EEST)

Welcome to a virtual event to hear about the newest report on Global Trends!

The event organized by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the National Intelligence Council, US. The guest speaker is the director of NIC’s Strategic Futures Group, Maria Langan-Riekhof and the event is hosted by the Permanent State Secretary Matti Anttonen, Ministry for Foreign Affairs of Finland. Dr. Mika Aaltola, the Director of the Finnish Institute of International Affairs, will act as a commentator.

Event is held on May 19 at 3-4 PM (EEST). Event is virtual on Teams, registration is not needed. You will find the Teams link at the end of this message.

The National Intelligence Council (NIC, USA) has released the seventh edition of its quadrennial Global Trends report. Global Trends 2040: A More Contested World is an unclassified assessment of the forces and dynamics that the NIC anticipates are likely to shape the national security environment over the next 20 years.

Global Trends 2040 identifies four structural forces that will shape the future – demographics, the environment, economics, and technology – and assesses how they affect decisions and outcomes. The full report is available here, along with a five-year strategic outlook for each geographic region.

Wide varieties of experts, domestically and internationally, were consulted by the NIC as it conducted its analysis. One of these discussions was held in Helsinki, Finland, in January 2020, in which many of you attended. These global consultations helped the NIC learn from perspectives beyond the United States and were useful in sparkling discussions about key assumptions, priorities, and choices.

The NIC has delivered Global Trends to each incoming or returning U.S. presidential administration since 1997 as an unclassified assessment of the strategic environment, reflecting a broad range of expert opinion in the United States and abroad. The report is intended to help policymakers and citizens anticipate and prepare for a range of possible futures.

Welcome!

More information,

Kaisa Oksanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358 50 514 0552
Ministry for Foreign Affairs of Finland
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
PL 176, 00023 Valtioneuvosto
www.um.fi

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________

 

Tulosta

Kauppa luo kasvua koko Suomessa - Kaupan liiton uudet raportit julkaistu

Kauppa kasvaa koko kansantaloutta nopeammin ja on merkittävä hyvinvoinnin luoja alueilla.

Kaupan tuoma arvonlisä talouteen on kasvanut nopeammin kuin koko kansantalous keskimäärin. Kaupasta on siis tullut entistä tärkeämpi hyvinvoinnin luoja Suomeen. Kaupan yrityksiä kannattaakin kunnissa kuunnella tarkalla korvalla ja rakentaa toimivaa yhteistyötä alueellisen elinvoiman edistämiseksi.

Kauppa on yksi suurimmista hyvinvointia luovista yksittäisistä toimialoista, ja sen merkitys hyvinvoinnin tuojana on kasvanut ripeämmin kuin koko kansantalous: kaupan bruttoarvonlisäyksen kasvu vuosina 2015–2019 oli 12 prosenttia, kun koko kansantalouden kasvu oli samanaikaisesti 9 prosenttia.

Kaupan liiton koostamista maa- ja seutukuntakohtaisista graafeista käy ilmi kaupan alan osuus bruttoarvonlisäyksessä, työllisyydessä ja investoinneissa eri alueilla. Koosteessa esitetään vain kaupan suora vaikutus, eli välillisiä vaikutuksia muiden toimialojen kautta ei ole mukana.

Lue lisää Kaupan liiton sivuilta.

Tulosta

Tuore toimialaraportti : matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa - Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja

Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 yli 21 miljardia euroa. Vuonna 2019 henkilöliikenne ja sitä palveleva toiminta oli liikevaihdoltaan matkailun toimialaryhmistä suurin, mutta ravitsemistoiminta oli suurin työllistäjä. Viime vuosien aikana matkailualalla aloittaneiden yritysten määrä on kasvanut maltillisesti. Matkailualat muodostavat 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailu tukee alueiden kehittämistä erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella ja vahvistaa siten tasapainoista aluerakennetta.

Koronapandemia on ajanut matkailutoimialan kriisiin

Vuoden 2020 keväällä koronapandemia ja sen leviämisen estämiseksi asetetut matkustusrajoitukset romahduttivat matkailun. Rajoitustoimilla on onnistuneesti vähennetty sairauden leviämistä, mutta samaan aikaan erityisesti matkailuala on kärsinyt tilanteesta taloudellisesti pahoin. Matkailuyritysten liikevaihto on laskenut voimakkaasti, ja alalla on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä moninkertaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Valtio on suunnannut yrityksille erilaisia tukivälineitä koronakriisin haittojen torjumiseksi. Arvioiden mukaan matkailukysyntä voi toipua koronapandemiasta jopa muutamassa vuodessa, mutta sen vaikutukset toimialalle voivat olla monella tapaa mittavia ja pitkäkestoisia. Matkailuyritysten taloudellisen tilanteen kohentuminen voi viedä pitkään, ja kasvuinvestointeja voidaan joutua lykkäämään. Koronapandemia on vaikuttanut myös matkailijoiden kulutuskysyntään ja ostokäyttäytymiseen, mikä tulee huomioida palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä.

Pandemian jälkeen panostettava Suomen kilpailukykyyn

Suomen positiivinen maakuva turvallisena ja vakaana maana luo erinomaisen lähtökohdan matkailuelinkeinon kehittämiselle ja kasvulle pandemian jälkeen. Suomen tavoitteena on edelleen olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Päämäärän saavuttaminen on mahdollista, jos Suomessa vastataan digitaaliseen muutokseen, edistetään ja hyödynnetään innovaatioita, kehitetään saavutettavuutta, panostetaan kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen sekä vahvistetaan alan toimintaympäristön kilpailukykyä. Tämä edellyttää matkailualan toimijoiden, rahoittajien, poliittisten päättäjien sekä viranomaisten pitkäjänteistä ja vahvaa yhteistyötä.

Toimialaraportin julkaisun yhteydessä on päivitetty myös matkailun infograafi, joka visualisoi alan keskeisimmät tilastot. Tilastoaineistoja on myös mahdollista ladata omaan käyttöön alta löytyvästä linkistä.

Matkailun toimalaraportti 2020

Matkailualan infograafi ja tunnusluvut

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N