Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Miltä kaupunkien Suomi näyttää vuonna 2039?

Kaupunkikehitystä hahmotetaan usein tiiviinä rakentamisena, väestökeskittyminä tai seudullisena muuttovoittona. Muutosprosessien ymmärtäminen on ilmiasujen tarkastelun rinnalla kuitenkin välttämätöntä, mikäli kaupungistumiseen halutaan vaikuttaa. Demos - ajatushautomon uudessa julkaisussa kuvataan kaupunkikehityksen muutosvoimia ja esitellään neljä skenaariota Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta.

6 merkittävää muutosvoimaa kaupungistumisen taustalla:

Muuttuva työelämä: ”Kaupungin väestötiheyden kaksinkertaistuminen lisää tuottavuutta keskimäärin 5 %.”

Maahanmuutto: ”Yli 50 % Piilaakson korkean osaamisen ammattilaisista on syntynyt muualla kuin Yhdysvalloissa.”

Infrainvestoinnit: ”Liikenne ja tietoliikenne nivoutuvat yhä enemmän toisiinsa.”

Kiinteistömarkkinat: ”Ulkomaisten sijoitusten osuus Suomen kiinteistömarkkinoista vuonna 2018 on 73 %.”

Asumisen preferenssit”Vuonna 2039 menestyviä suomalaiskaupunkeja yhdistää se, että ne ovat satsanneet muita määrätietoisemmin elinympäristön laatuun ja palvelujen saavutettavuuteen."

Kaupunkiattraktiot: ”Kaupunkien kiehtovuudessa keskeistä on toisilleen tuntemattomien ihmisten jakama tila. Julkisessa tilassa liikkuva kaupunkilainen suhteutuu jatkuvasti suurempaan väkijoukkoon: kaupungeissa on mahdollisuus myös kadota toisten ihmisten sekaan.”

Demos: Kaupungistumisen käännöskohdat – skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.