Kymenlaakson yrityksissä maltilliset, mutta muuta maata myönteisemmät odotukset keväälle

EK:n suhdannebarometri julkaistiin 30.1.2019. Tammikuussa yrityksiltä kerätyn kyselytutkimuksen aineiston mukaan yrityksiä vaivaa edelleen ammattitaitoisen työvoiman puute. Tammikuun tutkimuksessa 24 prosenttia kymenlaaksolaisista yrityksistä ilmoittaa osaavan työvoiman puutteen olevan este yrityksen kasvulle. Yleisin tuotannon kasvun este on kuitenkin riittämätön kysyntä. Tuotanto ja myynti kasvoivat vuoden lähestyessä loppuaan. Suhdannetilanne oli tammikuussa keskimäärin normaalilukemissa. Tuotanto- ja myyntimäärät olivat vuoden 2018 lopulla nousussa – vuoden 2019 alkupuoliskolla lisäys jäänee vähäiseksi. Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän lähikuukausina likimain ennallaan, saldoluku -2.

Tutustu Kymenlaakson suhdannebarometriin ja tilaisuuden muihin materiaaleihin.

 

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N