Turun yliopisto avasi Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun

Turun yliopisto avasi Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun kansallisena Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019. Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä ja rajat rikkovaa ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista.

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa. Palkinnon hakuaika on 1.3.2019–28.4.2019. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä:

  • kestävä kehitys 
  • visionäärisyys
  • yliopisto-yritysyhteistyö 
  • rajat ylittävä lähestymistapa 

Kilpailu on avoin pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja. 

Lue lisää tästä.

Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N