EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin yhteistyössä tekemä Suhdannebarometri julkaistiin 2.5.

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat vuoden 2019 alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa 10, kun vastaava saldoluku oli tammikuisessa tiedustelussa -2. Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän aavistuksen verran kevään ja alkukesän aikana.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa oli huhtikuussa ongelmia 33 %:lla alueen vastaajista (tammikuussa 24 %).

Lue lisää.

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N