Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioitu aloittain

Osaamisen ennakointifoorumi on koonnut merkittävimmät ja tärkeimmät osaamistarpeet toimialaryhmäkohtaisille osaamiskorteille. Toimialaryhmien osaamiskortteihin sisältyvät merkitykseltään kasvavat osaamiset sekä toimialaryhmän tärkeimmät osaamiset. Osaamiset ovat luonteeltaan yleisiä osaamisia, työelämäosaamisia ja digiosaamisia, jotka voivat olla toimialarajat ylittäviä ja työelämässä tarvittavia osaamisia, kuten asiakaspalveluosaaminen ja hankintaosaaminen.

Osaamiskortteja voi hyödyntää esimerkiksi opetussuunnitelmien ja tutkintojen kehittämistyössä, oppilaanohjauksessa, uraohjauksessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Lisää alakohtaisia osaamistarpeita raportoidaan syksyn 2019 aikana.

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N