Aluekehityksen nopea tilannekuva - MDIn tietopalvelu

Aluekehityksen nopea tilannekuva piirtää kuvaa alueellisesta kehityksestä uusimpien neljännesvuositietojen perusteella.

MDI:n koostaman nopean tilannekuvan indeksin tavoitteena on näyttää kaikkein ajankohtaisin tilannekuva Suomen eri alueiden elinvoiman tilasta ja kehityksestä. Indeksi muodostetaan kuukausi- tai kvartaalitasolla saatavilla olevista ja päivittyvistä keskeisistä muuttujista väestönkehityksen ja työllisyyden osalta.  Aluekehityksen kattavampaa kokonaiskuvaa tullaan tarkastelemaan MDI:n myöhemmin syksyllä 2019 julkaisemalla aluekehityksen indeksillä, johon on koostettu kattavasti aluekehitystä kuvaavia tilastotietoja.

Nopean tilannekuvan indeksissä on huomioitu kaksi aluekehityksen kannalta oleellista osa-aluetta eli väestödynamiikka ja työllisyysdynamiikka. Väestödynamiikka pitää sisällään kolme keskeistä väestönkehitystä kuvaavaa muuttujaa; luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Työllisyysdynamiikka koostuu työttömyysasteesta, pitkäaikaistyöttömyydestä, nuorisotyöttömyydestä ja aloittaneiden yritysten määrästä. Indikaattorien perusteella kunnille annetaan kokonaispisteet, jotka muodostavat alueiden sijoituksen toisiinsa nähden. Kaikki kunnat on tehty vertailukelpoisiksi suhteuttamalla eri indikaattorit joko kunnan väkilukuun tai työvoiman määrään. Tiedot koostuvat Tilastokeskuksen kuntatason tilastoista.

Tutustu tilannekuvaan täältä.

Loppuvuonna  ja ensi vuoden alkupuoliskolla on luvassa tilannekuvia mm. väestöstä, työllisyydestä, osaamisesta, vetovoimasta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista.

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N