Suhdannetilanne melko myönteinen etenkin Kotkan seudulla (Alueelliset kehitysnäkymät syksy 2019)

Kymenlaakson näkymät ovat edelleen melko myönteiset – Kouvolassa kuitenkin varovaisemmat kuin Kotka-Haminan seutukunnassa. Maakunnassa näkymiä ovat piristäneet viime aikoina mm. metsäteollisuuden investoinnit ja tuotekehitys, Google, logistiikka-alan hyvä vire, metallialan myönteinen kehitys sekä kaupan uudet investoinnit.

Väestömuutos ja ikärakenne ovat yksi alueen elinvoimaisuuden mittareista. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Väestön ennakkotilastojen mukaan alkuvuonna 2019 Kymenlaakson väestö väheni noin 700:llä. Vaikka työttömien määrä vähenee, on rakennetyöttömien osuus silti korkea. Työllisyysaste on pysytellyt koko maan keskiarvon alapuolella. Suuri haaste on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen Kymenlaaksoon. Viime aikoina työvoiman kohtaanto-ongelmat ovat näkyneet aikaisempaa selvemmin etenkin sote-alalla.

 Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

  • Kaikkien yritysten liikevaihto oli viimeisimpien tilastojen mukaan kasvussa Kymenlaaksossa (+5,6 %, koko maa +3,8 %). Kasvua oli eniten muiden palveluiden sekä rakentamisen toimialoilla. Maakunnalle tärkeillä teollisuuden toimialoilla liikevaihto oli niin ikään noususuunnassa (+5,9 %, koko maa 4,5 %). Teollisuuden vientiliikevaihtotilastot ovat plussalla ja koko maata korkeammalla tasolla.
  • Alueen metsä- ja biotalouden näkymät ovat viime vuotta varovaisemmat. Metsäsektorilla epävarmuutta lisäävät kauppapoliittiset jännitteet ja brexit-tilanne. Uusista investoinneista odotetaan päätöksiä viimeistään alkuvuonna 2020.
  • Logistiikan näkymät ovat myönteiset. Sataman alueelle on viime vuosina kohdistunut lukuisia kymmenien miljoonien arvoisia investointeja, ja aluetta laajennetaan palvelemaan kansainvälistä teollisuutta entistä monipuolisemmin. Tästä vuodesta odotetaan satamaliikenteen ennätysvuotta. Kullasvaaraan suunnitellun rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) rakennus on alkanut. Se on Suomen ensimmäisen rautatie- ja maantiekuljetuksia yhdistävä tavaraterminaali. Terminaali vahvistaa Kouvolan asemaa logistiikkakaupunkina. Kouvolan Kiina-yhteys on ollut odotettua hiljaisempi.
  • Rakennusalalla on hiljaisempaa kuin kasvukeskuksissa, mutta alkaneet ja alkavat isot rakennushankkeet piristävät jonkin verran toimialaa.
  • Tukku- ja vähittäiskaupan viimeisimmät liikevaihtotiedot ovat Kymenlaaksossa lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna (-0,4 %). Koko maassa kaupan alan liikevaihto oli hitusen plussalla (+0,7 %).
  • Kokonaisuudessaan matkailuvuodesta 2019 odotetaan Kymenlaaksossa hyvää. Vuoden alkupuoliskolla yöpymisten määrä oli edellisvuoteen verrattuna kasvussa (+12 %, koko maa +3 %). Kasvu perustuu kotimaisiin matkustajiin (+17 %). Sen sijaan ulkomaisten yöpyjien määrä oli laskussa (-3 %). 
  • Alkutuotanto on edelleen tärkeä elinkeino Kymenlaaksossa. Maatilayrittäjät kokevat tuotantonsa kannattavuuden heikommaksi kuin viljelijät keskimäärin Suomessa. Kannattavuus ja kannattavuusodotukset ovat varsinkin kasvinviljelytiloilla erittäin heikot. Metsätalouden ja muun yritystoiminnan kannattavuustilanne ja odotukset ovat paremmat. Muuta yritystoimintaa harjoitetaan maatiloilla enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Varsinkin koneyrittäjyys on suosittu sivutoimi. Kasvunäkymiä tulevaisuudessa on mm. biotaloudessa, lähi- ja luomuruokatuotannossa sekä matkailussa.

Tarkemmat tiedot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Kymenlaakson alueelliset kehitysnäkymät -raporttiosiosta.

Linkki:

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N