Kysely luovien alojen palveluiden ja menetelmien käytöstä kymenlaaksolaisissa yrityksissä

Tavoite

Visio luovien alojen tekijöiden ja palveluita tarvitsevien yritysten yhteensaattamisesta.

Mistä on kyse

Maailmalla satsaus luoviin aloihin on saanut aikaan menestystä ja kasvua. Olisiko meillä Suomessa, saati Kymenlaaksossa, mahdollisuus hyödyntää luovuutta alueen yritysten eduksi? Onko sinulla asiasta näkemyksiä?

Kevään aikana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tekee yhteenvedon luovien alojen tilanteesta ja tarvitsisimme sinun apuasi. Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme yritysten luovien alojen palvelujen käyttöä ytimekkäällä kyselyllä.

Sen jälkeen teemme ryhmähaastattelun sekä alan toimijoiden että palveluja käyttävien yritysten kesken. Tuloksista julkaisemme alustavan vision Kymenlaakson luovien alojen tulevaisuudesta.

Vastaa kyselyyn 7.2.2020 mennessä. Linkki: http://bit.ly/luova-areena-kysely-2020. Vastaamiseen menee 5–10 minuuttia.

Saaduista näkökulmista Xamk kokoaa Luova areena -foorumin alle yhteenvedon. Jatkossa areenasta toivotaan yhteistä foorumia perinteisten teollisuus- ja palvelualojen sekä luovien alojen välille. Lisätietoja: www.xamk.fi/luova-areena

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N