Komissio esittelee ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt 9.9.2020 kaikkien aikojen ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa, jonka tarkoituksena on kartoittaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan unionin strategisten valintojen ohjaamisen tehostamiseksi. Strategisesta ennakoinnista on hyötyä keskeisten poliittisten aloitteiden kehittämisessä. Se on komission tukena, kun se suunnittelee tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä politiikkoja ja lainsäädäntöä, joka palvelee sekä Euroopan kansalaisten nykyisiä tarpeita että pidemmän aikavälin pyrkimyksiä. Vuoden 2020 raportissa esitetään perusteet ennakoinnin käytölle EU:n poliittisessa päätöksenteossa ja kattava EU:n selviytymiskyvyn käsite.

Lue lisää täältä.

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N