Etiäinen - Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi -hankkeen loppujulkaisu

Pian päättyvän Etiäinen-hankkeen loppuraportti on julkaistu. Pääset lukemaan julkaisun seuravaasta linkistä: Etiäinen-hankkeen loppujulkaisu. Se on myös uutisen liitteenä.

Tavoitteena hankkeessa on ollut luoda Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli, joka reagoi nopeasti yritysten ja muiden työnantajien osaamistarpeisiin ja kytkeytyy oppilaitosten omiin prosesseihin.

Toimenpiteinä hankkeessa olivat:

  • Ennakointitiedon ja organisaatioiden ennakointiin liittyvien työvaiheiden kartoitus
  • Tiedontarpeiden määrittäminen
  • Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  • Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

Tuloksena on koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden yhteinen ennakointisopimus. Yhteistyö kattaa ennakointitiedon hankinnan, tietojen tulkinnan yhteisillä tulkintafoorumeilla sekä jatkotoimenpiteiden tunnistamisen ja toimeenpanon ennakointimallissa sovitulla tavalla. Ennakointitoimintaa toteutetaan lyhyellä (1–‍3 vuotta), keskipitkällä (4–‍5 vuotta) ja pitkällä (6 vuotta tai enemmän) aikavälillä.

Hanke on antanut laajasti aineksia koulutuksen kehittämiseen. Esimerkiksi vuonna 2021 Kymenlaaksossa alkava Robotiikka ja tekoäly ‑insinöörikoulutus perustuu osittain Etiäinen-hankkeen tuloksiin. Etiäinen-hankkeen tukemana on tuotettu jatkohankehakemus Etukeno-nimiselle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille sekä kehittää uusia, innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi.

Etiäinen-hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Kymenlaakson Ennakointiryhmän toimijoiden kanssa. Voit tutustua hankkeeseen lisää tästä linkistä.

Attachments:
Download this file (Etiäinen-loppuraportti.pdf)Etiäinen-hankkeen loppujulkaisu15637 kB

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N