Oppiminen kohti 2030-lukua – Ennakoinnista kokeiluihin ja yhdessä oppimiseen -webinaarisarja

- Webinaari I: 23.3.2021 klo 12.30-15.30 Tulevaisuuden ennakointi
- Webinaari II: 26.3.2021 klo 12.30-15.30 Yhteiskehittäminen ja kokeilut oppimisen välineinä
- Webinaari III: 30.3.2021 klo 12.30-15.30 Johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä – vipuvarsi systeemin muutokseen

Tulevaisuus on läsnä nyt, kaikissa teoissa ja päätöksissä, mitä teemme. Teknologia muuttuu, rakenteet muuttuvat, kulttuuri muuttuu – miten voimme ennakoida muutoksia yhdessä moninäkökulmaisesti, ja tukea jokaisen yksilön kasvamista potentiaaliin keskellä jatkuvaa muutosta? On tarve rakentaa uuden ajan kehittämiskulttuuria, jossa tulevaisuutta tehdään ennakoiden, kokeillen ja yhdessä oppien – heti tänään.

Oppiminen kohti 2030-lukua -webinaarisarjassa saat tukea ja konkreettisia työkaluja työyhteisösi kehittämiseen ja oppimisen tulevaisuuden muotoiluun yhteiskehittämisen ja kokeilemisen tuella. Keskeisinä teemoina ovat henkilökohtaisen ja yhteisöllisen tulevaisuuspääoman kehittäminen ennakointitiedon avulla sekä kestävä koulutus ja oppiminen tulevaisuudessa. Lisäksi pohdimme yhdessä innovatiivista johtamista ja johtamisen tukemista epävarmoina aikoina.

Webinaarit on suunnattu kuntien kehittämistehtävissä toimiville, sivistystoimenjohtajille, kuntapäättäjille, rehtoreille, opetuspäälliköille, pedagogisille johtajille, opettajille, suunnittelijoille, hankekoordinaattoreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää näistä maksullisista seminaareista ja ilmoittaudu 16.3.2021 mennessä osoitteessa: www.oph.fi/koulutus

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N