Mitä suomalaiset ajattelevat tulevaisuudesta? Tervetuloa Tulevaisuusbarometri 2021 -julkistustilaisuuteen 23.3.2021 klo 9.00 – 10.00

Miten koronavuosi on vaikuttanut suomalaisten näkemyksiin tulevaisuudesta? Näyttäytyykö oman kunnan tulevaisuus nykyhetkeä parempana? Entä mikä vaikuttaa äänestyspäätökseen kuntavaaleissa? 

Tulevaisuusbarometri 2021 on Sitran teettämä kyselytutkimus, jossa tutkittiin  15–84 -vuotiaiden mannersuomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi 3800 henkilöä eri puolilta Suomea. Suuren vastaajajoukon vuoksi kyselystä saatiin ensimmäistä kertaa maakuntakohtaisesti edustavia tuloksia. Tulevaisuusbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. 

Ilmoittaudu tästä mukaan julkistustilaisuuteen 20.3.2021 mennessä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Tilaisuuden ohjelma tarkentuu myöhemmin.  

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N