Kansanopistojen jatkuvan oppimisen yhteistyöhankkeet käynnistyvät – opistoissa kehitetään ratkaisuja alueellisiin sivistys- ja osaamistarpeisiin

Kansanopistot ovat vahvasti mukana alueellisissa yhteistyöhankkeissa ja kuntakokeiluissa, joissa tiivistetään yhteistyötä työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja ohjaavien tahojen välillä. Keskeinen osa jatkuvan oppimisen uudistusta onkin osaamisen kehittämisen alueellisen koordinaation vahvistaminen.  

"Kymenlaakson alueella kansanopisto ja vapaa sivistystyö ovat näkyvä osa alueellista kehitystyötä. Kymenlaakson Opisto on mukana alueen jatkuvan oppimisen tiimissä, jossa kehitetään ketterästi opiston koulutustarjontaa alueen osaamistarpeiden pohjalta.”, toteaa Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen jatkuvan oppimisen koordinaattori Tarja Kähärä. Kymenlaaksossa jatkuvan oppimisen monialainen tiimi tekee yhteistyötä myös yrittäjien ja yritysjärjestöjen kanssa alueellisten osaamistarpeiden selvittämisessä. Yritysten toiveena on ollut geneeristen taitojen, kuten työelämätaitojen sekä ihmistaitojen osaamisen lisääminen. Nämä ovat myös osa kansanopistojen sivistystehtävää. ”Vapaan sivistystyön toimijat ovat käynnistäneet ketterästi esimerkiksi kielikoulutusta, työelämän passeja ja työelämäkortti -koulutuksia alueen tarpeiden pohjalta. Parhaillaan toteutamme luovien alojen toimialakartoitusta yhdessä alueellisen tiimin kanssa.”, toteaa Kymenlaakson Opiston vararehtori Sanna Gango.

Lue koko tiedote aiheesta tästä.

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N