Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Toimialaraportti: Toimintaympäristön ja kuluttajatarpeiden muutokset vauhdittavat elintarvikealan uudistumista

Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin eri tavoin. Kasvu kotimaan markkinoilla on vähäistä. Inflaatio on nakertanut kuluttajien ostovoimaa ja näkyy hintatietoisuutena. Vienti korostuu ruokajärjestelmän yhtenä kasvumahdollisuutena. Kilpailutilannetta on kiristänyt myös tuonnin kasvu. Tiedot perustuvat Uudistuva elintarvikeala - toimialaraporttiin ja elintarvikealan valmistusta koskevaan pk-yritysbarometriin, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 29.11.2023

Syksyn pk-yritysbarometrin vastanneiden elintarvikealan pk-yritysten suhdanneodotukset olivat koko maata ja vertailutoimialoja positiivisemmat. Toimialan suhdanneodotukset ovat kuitenkin heikentyneet viime vuodesta, kuten myös yritysten kasvuhakuisuus. Yli puolet tutkimukseen vastanneista elintarvikealan pk-yrityksistä hakee kuitenkin voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvua.

Alan liiketoiminnan kehittämistä jarruttaa edelleen korkeaksi koettu kustannustaso sekä yleinen suhdannetilanne. Tuotantokustannusten kallistuminen on myös heikentänyt yritysten kannattavuutta. Elintarvikeyritykset kokivat eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. 

Ruoka-alan kehitykseen vaikuttavat monet tekijät kuten geopoliittinen tilanne, talouskehitys, ruoan ja sen tuotantopanosten hintakehitys sekä kilpailutilanne. Lisäksi uusien teknologioiden kehittyminen sekä kuluttajatrendit muuttavat ruoan tuotanto-, jakelu- ja kulutustapoja sekä suhtautumista ruokaan.


Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat olleet viime vuosina noin 60 miljoonaa euroa. Pk- yritysbarometrin perusteella alan pk-yrityksistä vain noin joka neljäs yritys ilmoitti harjoittavansa olennaisesti uutta synnyttävää T&K-toimintaa. Yritykset hyödyntävät myös vaatimattomasti julkista tukea T&K-toiminnassaan. 

Toimialaraportti: Uudistuva elintarviketeollisuus