Valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari Mikkelissä to-pe 1.-2.6.2023

Vuosittain järjestettävä alue-ennakoinnin seminaari kokoaa kaikki aluekehityksestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneet yhteen ajankohtaisten teemojen äärelle. Tänä vuonna Etelä-Savon liitto järjestää tilaisuuden Mikkelissä (tilaisuus on hybridi). Teemana on "tutkimusmatkalla osaamisen tulevaisuuteen". Aihetta tarkastellaan laaja-alaisesti mm. megatrendien, oppimisen, tulevaisuudessa tarvittavien tietojen ja taitojen, teknologian ja kehittämisen näkökulmista.

Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittautumisesta täältä

  • Osumia: 43

Valjasta Megatrendit käyttöön -webinaarisarja

Sitran webinaarisarja tarjoaa käytännön eväitä yrityksille, järjestöille ja julkisen puolen toimijoille valjastaa megatrendit käyttöön. Jokaisessa webinaarissa kuullaan käytännön kokemuksia trendien hyödyntämisestä sekä tiiviit esittelyt Sitran avoimesta työkalupakista löytyvistä työpohjista trendien hyödyntämiseen. Lisäksi jokaisessa webinaarissa myös käytännössä kokeillaan Ota trendi haltuun -työpohjan käyttöä.  

Webinaarit on suunnattu erityisesti sinulle, joka haluaisit lähteä kokeilemaan ennakoinnin työkaluja, mutta et oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle – matalla kynnyksellä siis mukaan!  

Ilmoittauduthan vain oman alasi webinaariin! Jokaisen webinaarin kesto on noin 1,5h. Osallistuthan omalta tietokoneelta, jossa on toimiva kamera ja mikki, jotta voit osallistua työpohjan kokeilemiseen pienryhmässä.  

Ps. Syksyllä tulossa myös oma webinaari oppilaitoksille. 

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkistä

  • Osumia: 53

Uteliaasti ennakoiden – Mertzi Bergman Kymenlaakson tulevaisuusverstaan puhujaksi - ilmoittaudu mukaan!

Lisakuvat:

 

Mertzi Bergmanin missiona on vahvistaa uteliaisuutta ja oppimisen mestaruutta niin työelämässä kuin laajemmin yhteiskunnassakin. Valintojen edessä: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa 2023 Bergman yhdistää uteliaisuuden supervoiman tulevaisuustyöskentelyyn.

Yli 20 vuoden ajan uteliaisuuskulttuurin puolestapuhujana ja kouluttajana toiminutta Bergmania kuvataan hauskaksi ja innovatiiviseksi henkilöksi, jonka esiintyminen voimaannuttaa ja antaa ajateltavaa. Hän on tehnyt yhteistyötä pörssi- ja muiden yritysten (esimerkiksi Stora Enso, SRV, Nordea, Säästöpankki, ELO, Katri Antell) kuin julkisen sektorin (esimerkiksi Eduskunta, VM, Supo, Kela) ja ammattikorkeakoulujenkin kanssa.

Bergman on Suomen johtava työyhteisöjen uteliaisuuden supervoiman asiantuntija ja ajatusjohtaja, jonka teos Uteliaisuus – opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan on alansa edelläkävijä. Hän työskentelee myös osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Kunta- ja hyvinvoinaluetyönantajat KT:ssa, erityisesti jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin parissa.

Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa Bergman haastaa osallistujat ylittämään uteliaisuuden esteet ja kuljettaa ajatuksemme kohti sekä itsestään selvyyksiä että tuntemattomia polkuja. Uteliaisuus houkuttelee kulkemaan eteenpäin. Tulevaisuusverstaan teeman mukaisesti olemme nyt valintojen edessä – tehdään uteliaisuudesta ennakoinnin supervoima!

https://mertzibergman.com/

Valintojen edessä: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 järjestetään 21.4. klo 9–12. Päätapahtumapaikkana on Kohoa Synergiakeskus Kouvolassa ja satelliittitapahtuma on Crazy Town Haminassa. Tule mukaan kuulemaan inspiroivia puheenvuoroja ja työstämään maakunnan tulevaisuutta! Ilmoittaudu tästä.

 

  • Osumia: 132

Kymen Yrittäjät: Pk-yritysten suhdanneodotuksissa epävarmuutta

Pk-yritysten odotukset tulevan suhteen ovat laskeneet loppuvuodesta. Yritysten lähiajan näkymiä ovat heikentäneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen kiihdyttämä hintojen nousu. Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostoja ja energiamarkkina on myllerryksessä, jotka myös osaltaan lisäävät epävarmuutta yritysten keskuudessa.

Kevään 2023 pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut jatkoivat laskuaan. Silti puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden yhä pysyvän ennallaan.

Kymenlaakson pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on valtakunnallisen keskiarvon tasolla. Arviot työllisyyden, liikevaihdon ja investointien arvon kehityksestä ylittävät sekä koko maan keskimääräisen että lähialueiden tason.

Kustannusten odotetaan jatkavan nousuaan ja omistajanvaihdoksia tulossa yhä enemmän Kymenlaaksossa
– Kustannusten nousuodotukset näyttävän pysyvän voimakkaina. Pk-yritysten omien tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluvara on pienentynyt syksystä, jotka vaikuttavat luonnollisesti yritysten kannattavuuteen, toteaa yrittäjä Paula Tervolin Kouvolasta.  

– Etenkään palvelualojen pk yritykset eivät odota liikevaihdon kasvua, koska monien hintojen nousu leikkaa kulutusta ja siten yritysten palvelujen käyttöä, sanoo yrittäjä Paula Tervolin.

– Kymenlaakson yrityksistä jopa 37 prosenttia suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Useiden kymmenien vuosien yrittäjäuran tehneenä kuulun itsekin yrittäjiin, jotka suunnittelevat yritykselleen jatkajaa. Yritysten omistajanvaihdosasioihin on syytä panostaa lähiavuosina Kymenlaaksossa. Kun saamme toimiville yrityksille hyvät jatkajat, niin se turvaa koko maakunnan elinvoimaisuutta, toteaa yrittäjä Merja Sundberg Kotkasta.

Epävarmuudesta huolimatta yritykset aikovat hakea rahoitusta
Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta jopa 29 prosenttia Kymenlaakson pk-yrityksistä aikoo hakea ulkoista rahoitusta. Rahoitusta aiotaan hakea erityisesti investointeihin ja käyttöpääomaksi.

Yhä useampi yritys aikoo hakea rahoitusta myös omistusjärjestelyihin. Alueen yrityksistä jopa 37 prosenttia suunnitteleekin omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana.

Kymenlaaksossa rahoituksen saatavuus on parantunut edelliseen pk-yritysbarometriin verrattuna ja on valtakunnallisella tasolla. Tärkeimmäksi syyksi sille, etteivät yritykset ole hakeneet tai saaneet rahoitusta, mainitaan kireät vakuusvaatimukset.

– Finnveran takauksella tai lainalla voi olla keskeinen merkitys rahoituksen järjestymisen kannalta erityisesti kasvuhakuisille yrityksille tai omistuksenvaihdostilanteissa. On tärkeää, että alueen yritykset rakentavat rohkeasti tulevaisuutta. Haluamme myös parantaa suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä vientikaupoissa, ja olemme tuoreen lakimuutoksen myötä tuoneet markkinoille pk-yritysten vientiluoton, kertoo Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen.

Pk-yritykset laajasti mukana energiansäästössä
Sähkön hinnannousu on vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan tai tuotantoon noin joka kolmannessa pk-yrityksessä. Vain 40 prosenttia näistä yrityksistä on pystynyt siirtämään vähintään osan sähkön hinnan noususta lopputuotteiden hintoihin. Sähkön hinta on heikentänyt kannattavuutta kolmella yrityksellä neljästä.

Suomalaiset ovat säästäneet loppuvuoden aikana yhtä paljon sähköä, kuin sitä Venäjältä on aikaisemmin Suomeen tuotu. Sähkönsäästö on merkittävä, ja 40 % pk-yrityksistä on tehnyt arjessaan aktiivisia sähkönsäästötoimia.

Kaksi viidestä pk-yrityksestä on ottanut käyttöön aktiivisia sähkön säästämistoimenpiteitä. Lähes joka neljäs näistä yrityksistä on ottanut käyttöön jonkin uuden energialähteen. Laajoista säästötoimenpiteistä huolimatta joka kymmenes yritys on joutunut turvautumaan tuotannon rajoittamiseen tai ajoittamiseen säästääkseen energiaa.

Lisätietoja:
Kari Jääskeläinen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät, 0440 581 030
Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnvera, 029 460 2671
Merja Sundberg, yrittäjä, 050 462 3315
Paula Tervolin, yrittäjä, 040 533 383

Pk-yritysbarometrin julkistavat kahdesti vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 650 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2022 puolivälistä tammikuun 2023 puoliväliin.

Tutustu kevään 2023 pk-yritysbarometriin tästä: https://www.yrittajat.fi/yritysbarometri-1-2023

  • Osumia: 46

Tutustu ennakoiviin kymenlaaksolaisyrityksiin: Medialouhos (Blog by XAMK)

Onko Future Proof -hanke sinulle jo tuttu? Mikäli ei, täältä linkin takaa löydät paljon lisätietoa siitä, mitä tämä XAMKin hanke voi tarjota pk-yritykselle ja mitä hankkeessa tehdään parhaillaan.

Ennakoiva yritys -sarjassa tutustutaan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutuksissa mukana oleviin yrityksiin. 

Medialouhos on vuonna 2005 perustettu videotuotantoyhtiö, jonka studio sijaitsee Kouvolan keskustassa. Yrityksille ja yhteisöille koko elävän kuvan kentältä palveluja ja erikoisratkaisuja tuottava yritys on ollut mukana Future Proof Kymenlaakson ennakointihankkeessa. 

Lue Tiiu Rädyn, Future Proof -hankkeessa harjoittelevan palvelumuotoilun opiskelijan blogikirjoitus Medialouhoksen kokemuksista.

  • Osumia: 86


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.