Skip to main content

PROSESSITEOLLISUUDEN TOIMIALATYÖPAJA TI 30.5.2023 KLO 13-15

Tervetuloa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämään prosessiteollisuuden toimialatyöpajaan kuulemaan Kymenlaaksossa toimivien alan toimijoiden näkemyksiä ajankohtaisista koulutus-, osaamis- ja rekrytointitarpeista sekä keskustelemaan jatkotoimenpiteistä.

Pääset osallistumaan suoraan alla olevasta linkistä, ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

Lisätietoja:

Tarja Kähärä

Kehittämisasiantuntija, jatkuva oppiminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0295 029 248

  • Osumia: 48

Kauppakamarin & EK:n suhdannebarometri: Kymenlaakson yritysten tilanne ja odotukset edelleen vaisuja.

Pientä paranemista tapahtui talven ja kevään aikana.


Kymenlaakson yritysten suhdannearviot ovat palautuneet syksyn matalista lukemista, mutta tilanne koetaan silti yhä heikoksi. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa tekemästä suhdannekyselystä.

Kymenlaakson yritykset arvioivat suhdannetilanteen huhtikuussa 2023 hieman normaalia heikommaksi. Tilanne on hieman parempi kuin tammikuussa tehdyssä tiedustelussa, jolloin suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -31. Huhtikuun saldoluku oli -18. Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien yritysten prosenttiosuudesta niiden heikkenemiseen uskovien osuus.

Yritysten lähikuukausien suhdannenäkymät ovat hienoisesti miinuksella. Suhdanteiden arvioi pysyvän samana 74 prosenttia yrityksistä, paranemista ennakoi vain 6 prosenttia yrityksistä ja viidennes yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan laskusuunnassa. Kymenlaakson suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto ja myynti lisääntyivät aavistuksen tammi-maaliskuussa. Tuotannon arvioidaan kasvavan hieman kausivaihtelu huomioon ottaen lähikuukausien kuluessa. Henkilökunnan määrä pysyi likimain ennallaan tammi-maaliskuun aikana. Henkilökunnan määrän ennakoidaan pysyvän kausitasoitettuna muuttumattomana lähikuukausien kuluessa.

Heikko kysyntä oli huhtikuussa yleisin tuotannon kasvun este 47 prosentin osuudella. Ammattityövoiman puute oli ongelmana 32 prosentilla vastaajista. Kannattavuuden arvioidaan heikentyneen vuodentakaiseen verrattuna. Materiaalien puute ei näyttäisi enää haittaavan tuotantoa, vain 6 prosenttia arvioi puutteen kapasiteetista tai materiaaleista olevan kasvun este. Suhdanneodotukset ovat yhä hienoisesti miinuksella.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2023 tekemään suhdannetiedusteluun, joka tehtiin Kymenlaakson kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille Kymenlaaksossa. Vastaajia oli 47 kpl, joissa henkilökuntaa yhteensä 7631 hlöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-barometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää.

Raportit löytyvät täältä.

https://ek.fi/tavoitteemme/talouspoliitiikka/suhdannetiedustelut/
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 040 9006651

  • Osumia: 47

Matkailuvienti ei saavuta koronaa edeltävää aikaa vähään aikaan eikä kotimaan matkailu korvaa puuttuvia ulkomaalaisia

Venäläismatkailijoiden puuttuminen näkyy Kymenlaakson matkailussa

Keskeiset matkailijaryhmät: venäläiset ja kiinalaiset ovat loistaneet poissaolollaan vuodesta 2020 lähtien. Ensin matkustusrajoitukset estivät matkustamisen Suomeen ja sen jälkeen Venäjän aloittama Ukrainan sota sulki Suomen rajan venäläisiltä matkailijoilta. Kiinassa muuta maailmaa pidempään jatkuneet korona-rajoitteet ovat osaltaan jarruttaneet kiinalaisten paluuta. Lisäksi Venäjän ylilentokielto nostaa matkustuskustannuksia Kiinasta Eurooppaan.

Kun vielä vuonna 2019 venäläiset tekivät 3,4 miljoonaa matkaa ja kiinalaiset yli 400 000 matkaa Suomeen, putosi venäläisten tekemien matkojen määrä vuonna 2022 noin 10:een ja kiinalaisten tekemien matkojen määrä noin kuuteen prosenttiin vuoden 2019 tasosta.

Kaiken kaikkiaan ulkomaalaiset matkailijat tekivät Suomeen vuonna 2022 runsaat 4,1 miljoonaa matkaa, kun vuonna 2019 matkoja tehtiin lähes 9 miljoonaa.

Ulkomaalaiset matkailijat kuluttivat Suomessa noin 1,7 miljardia euroa vuonna 2022, kun vuonna 2019 he jättivät maahan noin 2,9 miljardia euroa.

Kotimaan matkailu ei ole onnistunut, korona-ajan synnyttämästä kasvusta huolimatta, paikkaamaan ulkomaalaisten matkailijoiden jättämää aukkoa matkailutulossa. Tarkasteltaessa majoitusliikkeisiin saapuneiden matkailijoiden määriä, on sekä rekisteröidyssä että rekisteröimättömässä majoituksessa ollut vähemmän vieraita vuonna 2022 kuin vuonna 2019.

Kotimaan matkoja tehtiin 45 miljoonaa ja rahaa kulutettiin 8,6 miljardia euroa

Vuonna 2022 suomalaiset tekivät noin 45 miljoonaa kotimaan matkaa oman asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle. Noin 40 prosenttia matkoista oli päiväkäyntejä. Rahaa suomalaiset käyttivät 8,6 miljardia euroa matkustaessaan kotimaassa.

Vaikka kotimaiset matkailijat tuovat valtaosan matkailutulosta, Suomen matkailutoimialaa ajatellen kotimaisten matkailijoiden avulla ei kuitenkaan ole helppoa korvata ulkomaisten matkailijoiden määrän vähenemistä. Noin 40 prosenttia kotimaisista matkailijoista on päiväkävijöitä ja yli 40 prosenttia päiväkävijöiden kulutuksesta on ostoksia. Päiväkävijöiden ostokset eivät välttämättä lisää kokonaiskulutusta vaan ovat ainakin osittain rahankulutuksen siirtoa paikkakunnalta toiselle. Toisaalta päiväkävijät kuluttavat vain neljäsosan siitä, mitä maksullisessa majoituksessa yöpyneet matkailijat kuluttavat matkakohteessaan.

Vaikka oletettaisiin, että kaikki kulutus kotimaan matkoilla on lisäkulutusta, eli raha käytetään vain sen vuoksi, että ollaan matkalla, tulisi kotimaan matkojen määrä kasvaa lähes viidenneksellä, että kyettäisiin korvaamaan ulkomaalaisten matkailijoiden määrän väheneminen koko maan tasolla.

Venäläismatkailijoiden puuttuminen näkyy kymenlaakson matkailussa

Vaikka ulkomaalaisia matkailijoita oli Suomessa vuonna 2022 puolet vähemmän kuin vuonna 2019, ne matkailijat, jotka Suomessa vierailivat, viipyivät Suomessa pidempään ja kävivät aiempaa useammassa kohteessa matkansa aikana. Kun vielä vuonna 2019 Suomessa vierailleet ulkomaalaiset viipyivät maassa keskimäärin 3,2 yötä, piteni viipymä vuonna 2022 6,5 yöhön. Osittain tämä johtuu siitä, että tiettyjen matkailijaryhmien, kuten opiskelijoiden ja tuttavavieraiden osuus kasvoi loma- ja työmatkalaisten määrän vähennyttyä. Ulkomaiset matkailijat vierailivat kuitenkin aiempaa useammalla paikkakunnalla kuin vuonna 2019, minkä vuoksi matkailijamäärä saattoi jopa lisääntyä joillakin alueilla.

Kymenlaaksossa vieraili vuonna 2022 noin 220 000 ulkomaalaista matkailijaa. Se on noin 370 000 matkailijaa vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin ulkomaalaisten matkailijoiden määrä oli noin 590 000. Ennen matkustusrajoituksia ulkomaalaisista matkailijoista 83 prosenttia oli venäläisiä, joten venäläismatkailijoiden puuttuminen näkyy erityisen voimakkaasti Kymenlaaksossa.

Kotimaan matkoja eri paikkakunnille Kymenlaaksoon tehtiin 1,5 miljoonaa. Lisäksi eri paikkakunnilla Kymenlaaksossa pysähdyttiin käyttämään palveluita tai tekemään ostoksia noin miljoonaa kertaa vuoden 2022 aikana.

Kymenlaaksoon saapuneista ulkomaista matkailijoista 40 prosenttia ja kotimaisista matkailijoista 42 prosenttia oli sukulais- tai tuttavavierailulla. Lomamatkalaisia Kymenlaaksoon saapuneista ulkomaalaista matkailijoista kertoi olevansa 34 prosenttia ja kotimaisista matkailijoista 40 prosenttia. Kun vielä vuonna 2019 ulkomaalaisista matkailijoista 52 prosenttia kertoi matkan syyksi ostomatkan, nyt ulkomaalaisten ostosmatkalaisten osuus oli enää kolme prosenttia. Kotimaisista matkailijoista seitsemän prosenttia kertoi olevansa ostosmatkalla.

Kulutuksesta runsas kolmannes ostoksiin

Matkailijat jättivät yhteensä 192 miljoonaa euroa Kymenlaaksoon. Rahasta 58 miljoonaa (30 %) tuli ulkomaalaisilta matkailijoilta ja 12 prosenttia niiltä kotimaisilta matkailijoilta, jotka pysähtyivät jossain Kymenlaakson kunnassa matkalla pääkohteeseensa. Matkailijat, joiden päämatkakohde oli Kymenlaaksossa, käyttivät ostoksiin yhteensä 62 miljoonaa euroa ja majoituspalveluihin 33 miljoonaa euroa.

Vaikka venäläisten ostosmatkailu on matkustusrajoitusten myötä hiipunut, ovat matkailijat edelleen tärkeä tulolähde myös kaupan näkökulmasta. Ilman matkailijoiden kauppaliikkeisiin tuomaa rahamäärää jäisi Kymenlaakson kuntien yhteenlaskettu matkailutulo merkittävästi nykyistä pienemmäksi. Jos kotimaisten ostosmatkailijoiden taloudellinen merkitys valtakunnan tasolla jääkin pieneksi, alueellisen matkailutulon näkökulmasta sitä ei ole syytä väheksyä.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tulokset selviävät kahdesta TAK Researchin vuodesta 1997 lähtien toteutetusta TAK Rajatutkimuksesta, sekä kesäkuussa 2020 käynnistetystä Kotimaan matkailu -tutkimuksesta. Vuonna 2022 TAK Rajatutkimuksessa haastatteluita tehtiin Suomen ulkoraja-asemilla 7 197 ja Kotimaan matkailu -tutkimukseen vastasi 12 062 suomalaista panelistia.

Matkailijat Kymenlaaksossa 2022 -raportti löytyy täältä.

Lisätietoja:

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy

Tutkija Pasi Nurkka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  puh. 040 505 5903

  • Osumia: 52

Maistiaisia TEM:in työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnin uutiskirjeestä (2/2023)

Valtioneuvosto kehittää yhteistä ennakointia

Valtioneuvostossa on toiminut eri ministeriöiden jäsenistä koostuva ennakointityöryhmä jo usean vuoden ajan. Ryhmää johdetaan valtioneuvoston kansliasta. Mennyt hallituskausi oli työryhmälle hyvin työteliäs, koska eduskunnalle annettu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa I) valmisteltiin ensimmäistä kertaa kokonaan virkamiestyönä ennakointityöryhmän koordinoimana, Valtioneuvoston kanslian johdolla.
Uusi toimintatapa tuotti hyvän tuloksen, sillä eduskunta totesi helmikuussa 2023 selonteosta antamassaan mietinnössä, että tulevaisuusselontekoprosessi on ollut laaja, osallistava ja menetelmällisesti laadukas ja se otti hyvin huomioon edellisen eduskunnan tulevaisuusmietinnön lausumat. Edellinen eduskunta edellytti muun muassa sitä, että selonteon valmistelu kiinnitetään paremmin ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointiin. Helmikuun mietinnössään eduskunta edellyttää mm. sitä, että lainsäädännössä huomioidaan paremmin seuraavat sukupolvet ja että valtioneuvosto kehittää päätöksentekijöiden tulevaisuusvalmiuksia. Eduskunta on antanut tulevaisuusselontekoa koskevia mietintöjä jo vuodesta 1993.

Jotpan tuleva Osaamistarvekompassi näyttää osaamisen kehittämisen suuntaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) kehittää vuosina 2022-2024 osaamisen ennakointitiedon tietopalvelun. Palvelun rakentamiseen on saatu rahoitusta EU:n elpymisvälineestä (RRF). Osaamistarvekompassi.fi -palvelun ensimmäinen versio avataan vuoden 2023 loppuun mennessä. Palvelu tarjoaa tietoa työelämän osaamisen tilannekuvasta. Jotpan strategisena tavoitteena on hyödyntää dataa myös osaamispalveluiden rahoitusta ennakoituihin osaamistarpeisiin kohdentamalla.
Julkisen tietopalvelun tieto tuotetaan analysoimalla ja yhdistelemällä saatavilla olevaa dataa tietoalustalla sekä tilastollisen laskennan että edistyneen analytiikan keinoin. Ensimmäinen valmistuva sisältökokonaisuus keskittyy ammattisiirtymien analyysiin, jolla havainnollistetaan työvoiman ammatillisia siirtymiä alalta toiselle. Seuraavassa vaiheessa ammattialoihin kytketään myös ennakointitieto ammattialojen ennakoiduista osaamistarpeista. Tietoalustan ja tietopalvelun kehittäminen edellyttää toimiala-, ammattiala- koulutus- ja osaamisluokittelujen harmonisointia sekä yhteistyön vahvistamista eri hallinnonalojen ja muiden ennakointitiedon tuottajien välillä myös eri aikavälejä koskevan tiedon suhteen. Tiedon muotoilu asiakaslähtöisesti helppokäyttöiseksi ja kiinnostavaksi on tärkeä osa palvelun kehittämistä.

Ammattibarometri uudistuu – luvassa entistä laajempi tietopaketti lähitulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppuvuodes-ta 2023 ensimmäisen Työvoimabarometrin, joka kokoaa sekä ammatti- että toimialakohtaista tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Aiemmin tietoa työvoimatarpeista on julkaistu Ammattibarometrissä, jonka nimi muuttuu uudistuksen myötä. Tavoitteena on tuottaa nykyistä parempi tilannekuva työmarkkinoista alueilla ja koko Suomessa.

Valtakunnallisessa alue-ennakoinnin seminaarissa 1.-2.6. Mikkelissä teemana tulevaisuuden osaaminen

”Lämpimästi tervetuloa valtakunnalliseen alue-ennakointiseminaarin 1.-2.6. Mikkeliin, lähdetään yhteiselle tutkimusmatkalle osaamisen tulevaisuuteen! Vuosittain järjestettävä alue-ennakoinnin seminaari kokoaa yhteen kaikki aluekehityksestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneet. Tapahtuma järjestetään kesän alussa Etelä-Savossa, Mikkelissä sekä virtuaalitoteutuksena.” toivottaa Etelä-Savon maakunta.

Mikäli haluat lukea TEMin uutiskirjeen kokonaan ja saada jatkossa sen suoraan sähköpostilaatikkoosi, tilaa se täältä!

  • Osumia: 50

TEM selvitys: Suomen työmarkkinat ja ammatit pystyvät sopeutumaan vihreään siirtymään – korkean osaamisen ja asiantuntijatyön tarve kasvaa

Vihreä siirtymä muuttaa Suomen ammattirakennetta ja lisää niin sanottujen vihreiden taitojen ja ammattien kysyntää, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ja MDI Public Oy:n valtioneuvostolle laatima selvitys (julkaistu 24.4.2023). Muutokseen vastaaminen vaatii monipuolista ja ketterää koulutustarjontaa sekä yritysten omia panostuksia osaamiseen. Selvityksessä havaittiin myös tarve eurooppalaiselle luokittelulle, jolla arvioidaan ammattien vihreyttä. Lue lisää täältä.

Täältä pääset itse raporttiin.

  • Osumia: 34