Uudet maakunnalliset väestöennusteet

MDI on julkaissut alueelliset väestöennusteet. Tässä pääpiirteet Kymenlaakson ennusteesta:

 

Kymenlaakson väkiluku laskee lähes 24 000 asukkaalla, Kotkan suhteellinen asema vahvistuu

 1. Kymenlaakson väestönkehitys on ollut kiihtyvän negatiivista 2010-luvulla; vuoden 2015 jälkeen väkiluku on vähentynyt yli 1 000 henkilöä jokaisena vuonna. Kymenlaakson tuleva väestönkehitys uhkaa jäädä erittäin negatiiviseksi MDI:n ennusteen mukaan. Maakunnan väkiluku vähenee 13,5 prosentilla, joka tarkoittaa väestön supistumista lähes 24 000 asukkaalla. Keskeisimmät syyt väestön vähenemiseen ovat erittäin negatiivinen luonnollinen väestönlisäys (kuolleiden enemmyys), sekä merkittävät muuttotappiot etenkin Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Väestönkehitys jää huomattavasti aiempaa oletettua heikommaksi, jota selittävät etenkin laskenut syntyvyys ja kasvaneet muuttotappiot.

 2. Molemmissa Kymenlaakson suurissa kaupungeissa väestö vähenee merkittävästi. Kouvolan väkiluku vähenee 15,1 prosentilla, joka on heikoin arvo 23 suuresta kaupungista. Kotkan väkiluku vähenee 9,6 prosentilla ja Kotkan työssäkäyntialueen väkiluku vähenee 11,9 prosentilla. Työikäisen väestön kehitys on vielä negatiivisempaa: Kouvolan työssäkäyntialueen työikäinen väestö supistuu viidenneksellä (22 %) ja Kotkan työssäkäyntialueen työikäinen väestö supistuu 19,3 prosentilla. Miehikkälää lukuun ottamatta kaikki Kymenlaakson kunnat kuuluvat joko Kouvolan tai Kotkan työssäkäyntialueeseen. Tuleva väestönkehitys jää erittäin negatiiviseksi alueen syrjäisemmissä pienemmissä kunnissa, sekä Virolahden, että Miehikkälän väkiluku vähenee yli 20 prosenttia.

 3. Kotkan kaupungin suhteellinen asema kasvaa hieman vuosien 2018-2040 aikana, koska kaupungin väkiluku vähenee maltillisemmin kuin muun maakunnan väestö.

 

Linkissä tuhti ja tarkentava tietopaketti väestöennusteesta.

  • Osumia: 1639

Osaaminen 2035 - osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä tuloksia

Raportissa käsitellään tulevaisuuden osaamisrakennetta geneeristen osaamisten, yleisten työelämäosaamisten ja kansalaisen digiosaamisten kannalta. Raportissa haetaan vastauksia siihen, miten näiden osaamisten merkitys muuttuu ja mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä osaamisia vuonna 2035. Lisäksi osaamistarpeita käsitellään kasvualojen ja tehtävärakenteen näkökulmasta. Raportissa käsitellään myös jatkuvan oppimisen haasteita.

 

  • Osumia: 885

Kymenlaakson lähiajan näkymät edelleen myönteisiä

Alueelliset kehitysnäkymät -raportti on julkaistu. Kymenlaaksossa odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat edelleen varsin positiiviset. Viime aikoina näkymiä ovat piristäneet mm. metsäteollisuuden investoinnit ja tuotekehitys, logistiikka-alan hyvä vire, metallialan myönteinen kehitys, E 18-tien rakentaminen sekä kaupan uudet investoinnit. Liikevaihto-, henkilöstö - ja vientitilastot ovat plussalla. Uusia, isojakin investointeja on jo suunnitteilla. Työttömyyden ennakoidaan alenevan, vaikkakin aikaisempaa hitaammin. Osaavan työvoiman saatavuus pysyy merkittävänä haasteena ympäri maata.

Tutustu tarkemmin Alueellisiin kehitysnäkymiin täältä.

  • Osumia: 1307

Uusin Ammattibarometri: työvoimapula hankaloittaa yritysten kasvua Kymenlaaksossa

Uudet ammattibarometritiedot ovat ilmestyneet. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana. Tiivistelmät Kymenlaaksosta (lähde: Kaakkois-Suomen TE-toimisto):

 

Kotka-Haminan seutu

Kotka-Haminan alueella metallin alalle kaivataan edelleen lisää tekijöitä. Kysyntä on jatkuvaa, eikä ammattitaitoista työvoimaa ei saada rekrytoitua riittävästi. Koulusta valmistuneiden ammattitaito ei vastaa työnantajien vaatimuksia ja osaaminen on liian kapea-alaista. Esimerkkeinä metallialan pula-ammateista voidaan mainita sorvaajat ja hitsaajat. Terveydenhuoltoalalla pulaa on yleis- ja erikoislääkäreistä sekä rgt-hoitajista. Opetus- ja sosiaalialat ovat myös aloja, joihin pätevän työvoiman saanti on tällä hetkellä vaikeaa. Pätevästä työvoimasta kärsii myös kiinteistönhuolto, koneasennus, sähköala – ilman työkokemusta ja monipuolista osaamista työllistyminen on vaikeaa.

Ylitarjontaa on Kotka-Hamina seudulla monilla toimihenkilöaloilla kuten huolinta, sosiaalipuolen ohjaajat, toimistotyöntekijät, sekä yleissihteerit. Työnhakijoilla saattaa olla vanhentunut koulutus tai työkokemus ei välttämättä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myös kielitaito ja ikä ovat esteitä työllistymiselle ja siten alalla muodostuu ylitarjontaa. Kuljetusalalla ylitarjonnan syynä ovat puuttuvat edellytetyt pätevyydet. Etelä-Kymenlaaksossa ei ole näkyvissä suuria vähennystarpeita, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Positiivista on myös hyvä työllisyystilanne, työpaikkojen määrä on kasvanut verrattuna edellisvuoteen.

 

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla ammattitaitoisen työvoiman kysyntää ilmenee kaikilla toimialoilla. Ajankohtaiset kesälomitukset ja kausivaihtelu lisäävät kysyntää ja kesän eri tapahtumat vaikuttavat positiivisesti palvelualan kysyntään Kouvolan seudulla. Terveys- ja sosiaalialalla on pulaa erityisesti lääkäreistä ja hoitajista, sekä puhelinpalvelukeskusten asiakaspalvelijoista. Myös metallialan ja rakentamisen ammattilaista on pulaa niin toimihenkilö- kuin työntekijätehtävissä. Koulutuksen puute ja alan vetovoimaisuus ovat osaltaan tekijöitä, jotka selittävät osittain työvoimapulaa tietyillä aloilla.

Kouvolan seudulla ei tällä hetkellä ole varsinaista ylitarjonta-alaa, vaikka sellaiseksi voidaan lukea toimistoalan työt. Painoalalla ja puuseppäteollisuudessa näyttää olevan ainakin tilapäisesti ylitarjontaa. Myös vaateteollisuuden ja media-alan ammattilaisista on tarjontaa, ja alalla työllistyminen näyttää tapahtuvan useimmiten yrittäjyyden kautta. Ylitarjontaa Kouvolan alueella on toimistotyöntekijöistä, sihteereistä, puusepistä, ompelijoista sekä multimedia- ja tuotesuunnittelijoista. Yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseisiin ammatteihin koulutetaan liikaa tekijöitä ja toisaalta työllistyminen ainakin joissain ammateissa edellyttää yrittäjyyttä.

Kouvolan seudun yleisnäkymät vaikuttavat suhteellisen hyviltä sekä lyhyellä että myös pidemmällä aikavälillä edellyttäen tietysti, ettei maailman markkinoilla tapahdu suuria negatiivisia käänteitä. Tuleva kesä on seudulla tapahtumien suhteen vilkas. Metsäteollisuuden näkymät ovat positiiviset ja logistiikkapuolella on myös hyvät merkit ilmassa. Muuttoliike pitäisi jatkossa saada kääntymään positiiviseksi, jotta ammattitaitoista työvoimaa olisi riittävästi seudun kehitykselle tarjolla.

  • Osumia: 1512

Koko Suomen asiana on pitää Kymenlaakson koneisto hyvässä kunnossa

Helsingin Sanomien Yrittäjyys ja elinkeinot-teemaisessa liitelehdessä julkaistiin 13.3.2019 artikkeli Kymenlaaksosta.

Vienti kasvaa investoimalla logistiikkaan

Suomalaisen teollisuuden kehtona tunnettu maakunta elää toimivasta logistiikasta. Kymenlaakso on hoitanut oman osuutensa Suomen viennin kilpailukyvyn säilymiseksi ja paranemiseksi. Kouvola-Kotka -rataosuus vaatii korjauksia ja valtion investointeja kasvun ylläpitämiseksi.

Lue koko artikkeli tästä.

  • Osumia: 1253


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.